Psykisk og Fysisk sundhed er en balance, der skal spille sammen

I dag er der behov for en ny forståelse af sundhedsbegrebet. Et dynamisk begreb, hvor krop og psyke hænger bedre sammen, og hvor den enkeltes sundhed udformes i et samspil mellem social arv, livsstil og en personrettet indsats fra sundhedsvæsnet. I det brede sundhedsbegreb vægtes derfor ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse, men også livskvalitet og psykisk og socialt velbefindende.

Danskerne vil være perfekte

De seneste år er idealiseringen af den trænede krop blevet et symbol på indre velvære og selvværd. Jagten på sundhed er blevet en ideologi, der styrer vores samfund og måden vi fører politik på. Trods et stort fokus på sundhed og idealkroppen, viser der sig en stadig stigning i andelen af danskere med dårligt mentalt helbred og sygemeldinger grundet stress, moderat eller svær overvægt, samt smerter eller ubehag i kroppen.

Danskerne har en higen efter at være perfekte og kropsidealerne bliver usunde for den der desperat prøver at følge dem. Menneskets sundhedstilstand er på én gang et fysisk, psykisk og socialt anliggende. Det er derfor vigtigt at skabe sundhed der er i balance. Sundhed i balance er lig med velvære, hvor velvære øger både kreativitet, produktivitet og livskvalitet.

Psykiske sundhed

Inden for de seneste 20 år er der sket en forværring af danskernes mentale sundhed. Blandt voksne er det i dag hver femte, som har psykiske symptomer svarende til kriterierne for én eller flere psykiske sygdomme. Samtidig ved vi, at stress, angst og depression årligt sender tusindvis af unge og voksne ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomi og livskvalitet.

Psykisk sundhed handler og, hvad fore foregår inde i og, hvordan vi har det og føler os. Vores psykiske sundhed tager udgangspunkt i vores følelser. Det er efterhånden blevet en helt normal ting at have psykiske lidelser som for eksempel stress. Kognitiv terapi er en af de metoder man kan benytte, for at komme af med sin stress på en sund måde. Med denne behandling fokuserer man på de negative tanker, som fylder i hverdagen. Det er vigtigt at handle, når man kan mærke, det ikke er som det skal være.

Fysiske sundhed

Vores krop er skabt til bevægelse og det er derfor vigtigt, at vi holder vores krop i gang. Mange har efterhånden en hverdag, hvor det er svært at tage sig tid til, at pleje sin fysiske sundhed. Fysisk aktivitet er med til at forebygge sygdomme, som kan præge en resten af livet.

At ens krop fysisk har det godt, handler ikke kun om fysisk aktivitet, men også om kost. Aktivitet og kost hænger tæt sammen og man kan på mange fronter yde mere, med den korrekte kost. Det handler om at have et godt helbred, hvilket den mentale sundhed også har en stor indflydelse på.

Der er mange ting man kan gøre for at holde sin krop sund. Det handler om at prioriterer sig selv og lytte til ens krop. body-sds behandlinger er også en ting der burde stå på listen over ting man bør gøre flere gange om måneden, for at opnå et godt fysisk helbred. Det handler om at slippe af med sine affaldsstoffer, som helt naturligt sætter sig i kroppen. Det er en mere koncentreret massage, hvor man efterfølgende virkelig føler sig som et nyt menneske, fyldt med energi og følelsen af at kunne yde mere.