Hvorfor har nogle mennesker behov for at bo på et opholdssted?

Mennesket går igennem en mange forskellige udviklingsfaser – særligt de første 18 år af livet sker der rigtig mange ting. Nogle gange går den mentale udvikling desværre lidt langsommere – og i perioder helt i stå. Det kan der være mange forskellige årsager til, men voksne der kæmper med psykiske udviklingshæmninger kan med de rette omgivelser komme stærkt efter deres udvikling.

Hvilke udfordringer har psykisk udviklingshæmmede?

Psykisk udviklingshæmmede har en række udfordringer i hverdagen, som andre mennesker vil opleve som en selvfølge.

For en psykisk udviklingshæmmet vil omverdenen virke stor og forvirrende. Følelseslivet kan blive svært at håndtere med de mange indtryk, som verden byder på. I vores verden er der utrolig mange ting, man skal forholde sig til og have styr på, som kan virke helt uoverkommeligt hvis følelserne styrer for meget.

Det kan være svært at overskue konsekvenser ved f.eks. rygning og usund mad. Derfor kan psykisk udviklingshæmmede, oftere end almindelig mennesker, opleve konsekvenserne af en usund livsstil.

På det sociale område kan det være svært at stole på de mennesker, man omgiver sig med. Måske er den udviklingshæmmede tidligere blevet svigtet og kan have svært ved at læse mennesker.

Hvad kan et opholdssted tilbyde?

Mange psykisk udviklingshæmmede har brug for en række værktøjer og hjælp til at få styr på hverdagens pligter og følelserne. Det kan de f.eks. lære ved et længere ophold på et opholdssted.

Et opholdssted som f.eks. Brunstofte kan være med til at hjælpe beboerne med at sætte struktur på deres hverdag. Her bliver der lavet handlingsplaner og skræddersyet støtte til den enkelte beboer og dennes behov.

Der bliver fokuseret på at udruste beboeren til at klare en hverdag alene. Det opnås bl.a. ved at give beboeren en struktureret hverdag med fast spisetider, husmøder og en række varierende fritidsaktiviteter planlagt i samarbejde med beboeren.

På et opholdssted kan beboere træne deres sociale færdigheder i trygge rammer. Personalet fokuserer på at vise, hvordan man opbygger tillid til andre mennesker, og vise at andre mennesker kan være troværdige.

En periode på et opholdssted kan give redskaber til et bedre liv for psykisk udviklingshæmmede og styrke troen på dem selv.