Hvad fortæller blodtrykket om kroppens sundhed?

Sundhed er et af de fænomener, som konstant er på mode – i en eller anden form. I nogle perioder drejer det sig om at følge nogle ekstremt specifikke madplaner med alt lige fra rawfoot til LCHF-kure. I andre perioder drejer det sig om at dyrke ekstremsport og at udfordre kroppen til dens yderste.

I det hele taget er sundhed et pudsigt begreb – fordi hvad dækker det egentligt over? Om man er sund eller ej er jo ofte en meget subjektiv vurdering, og en persons sundhed kan måles på mange parametre. For nogen drejer sundhed sig udelukkende om kroppens tilstand, mens sindets tilstand for andre er mindst lige så vigtigt når de skal definere sundhed.

Der findes i bund og grund kun ét nøgletal der kan aflæses direkte fra kroppen som siger noget om den sundhedsmæssige tilstand, nemlig ens blodtryk.

Hvad betyder ”blodtryk”?

Der er mange der er bekendt med hvornår ens blodtrykstal er for høje eller for lave, men knap så mange der kender de bagvedliggende forklaringer.

Ens blodtryk bruges til at angive hvor højt et tryk blodet yder mod blodkarrene. Man måler det i milimeter kviksølv (mmHg), og resultatet består altid af to tal der på skrift angives som 135/75. I daglig tale vil eksemplet blive udtalt som ”135 over 75”:

  • Det første tal kaldes også systolen, og bruges til at angive blodets tryk under hjertets sammentrækningsfase

 

  • Det andet tal kaldes også diastolen (”hvilketrykket”), og er det tryk der ydes i hjertets hvilefase.

Endeligt er der et tredje tal – nemlig differencen mellem de to værdier. Det hedder pulstrykket.

Selvom mennesker er vidt forskellige er der alligevel nogle rammer for hvad blodtrykket optimalt set bør være. Systolen anbefales normalt at ligge i lejet 100 – 140, mens diastolen bør være på 60-90.

Overvåg din egen krop med en blodtryksmåler

I dag måler man altid blodtrykket ved hjælp af elektronisk udstyr – i daglig tale en elektronisk blodtryksmåler. Tidligere fandtes den type udstyr kun til professionelt brug og var derfor ret dyrt at anskaffe sig.

Som ved meget andet elektronik har det ændret sig gennem de senere år. Derfor findes der nu et stort udvalg af blodtryksmålere beregnet til slutbrugermarkedet. Ifølge sundhedsfaglige eksperter er der både fordele og ulemper ved at blodtryksmålere er blevet bredt tilgængelige.

Fordelen er at det giver flere mulighed for løbende at overvåge sit eget blodtryk, og derigennem holde øje med om det over tid går over eller under de anbefalede tærskel-værdier.

Ulempen er imidlertid at det kan afholde mange fra at gå til lægen. I det hele taget er der mange læger og eksperter der i disse år udtaler sig kritisk om det at private har fået så nem adgang til både udstyr og medicinsk viden gennem hjemmesider som Net-Doktor og Sundhedsguiden. Kritikken går i overvejende grad på de mange selvdiagnosticeringer folk laver på baggrund af viden og symptomer de har læst om på nettet – uden at have nogen fagligt relevant baggrund til at kunne stille en diagnose.

Pris-eksempler på blodtryksapparater

I dag kan et blodtryksapparat købes utroligt mange steder – lige fra de største supermarkeder til apoteker, Sahva og lignende. Herunder kommer to eksempler på blodtryksmålere fra Omron, som vil passe til langt de fleste behov:

Omron RS2 – til håndleddet

Det er ofte lettere at måle blodtrykket ved håndleddet, fordi man skal ikke til at tage overtøjet af. Til gengæld mener nogle at målingerne er en anelse mere unøjagtige end overarmen. Søger du en blodtryksmåler til håndled er Omron RS2 et fint valg.

Pris: 295 kr.

Omron MIT3 – til overarmen

Vil du gerne være sikker på de måliner du tager af dit blodtryk bør du måle på overarmen. Til det formål er Omron MIT3 en god og nemt anvendelig blodtryksmåler.

Pris: 549 kr.

Alle priser er indhentet fra LivetSomSeniors kategori med blodtryksmålere den 8. december 2016.