Derfor bør du overveje at investere i hjælpemidler, hvis du eller en i din familie har kognitive vanskeligheder

Som person med kognitive vanskeligheder kan en helt almindelig hverdag være uoverskuelig. Man kan ikke altid klare opgaver, som andre mennesker ser som lette og simple, og det kan slå en helt ud af kurs. En person med indlæringsvanskeligheder kan for eksempel have utroligt svært ved at aflæse klokken, og derved finde ud af hvornår han eller hun skal noget, eller hvor lang tid noget tager. En uoverskuelig hverdag kan forværre situationen for eksempelvis en autist, som ofte har brug for strikse retningslinjer, systemer og faste mønstre i dagligdagen.

I takt med at videnskaben bliver udviklet, og man bliver klogere og klogere på eksempelvis autisme, bliver der opfundet og udviklet flere og flere hjælpemidler til personer med kognitive vanskeligheder. Der findes alverdens udstyr lige fra visuelle og farverige timere, der skal hjælpe med at holde styr på tiden, til bøger, der skal gøre os klogere på de forskellige diagnoser, hvorfor de opstår, hvad der sker inde i hjernen og hvordan det bedst behandles. At investere i hjælpemidler, der kan gøre klogere på diagnoser og afhjælpe problemer, som mange mennesker ser som små, kan ofte gøre en autists hverdag meget lettere og mere overskuelig.

Afhjælp søvnproblemer for en bedre hverdag

Et af de problemer, som mange mennesker døjer med i dag, er søvnproblemer. Alle personer kan opleve at det kan være svært at falde i søvn, især hvis man har haft en travl dag eller uge. Mange psykiske lidelser kan skabe svære søvnvanskeligheder, da den diagnosticerede ikke formår at slappe af og få kroppen til at falde til ro. Eksempelvis ses uroligheder om aftenen ofte hos personer med autisme, ADHD og demens, da hjernen arbejder på højtryk og derfor ikke tillader personerne at slappe af. Disse personer har sværere ved at komme igennem en almindelig hverdag end andre mennesker, og hvis de ovenikøbet ikke får en god nats søvn, vil det blive endnu vanskeligere for dem at klare dagens udfordringer. For alle personer gælder det, at er man udhvilet og frisk, når man vågner, kan man lettere komme gennem hverdagen – og det gælder altså især personer, der eksempelvis har en diagnose inden for autismespektrummet.

Et hjælpemiddel, der kan afhjælpe søvnproblemer, er en kugle- eller tyngdedyne. En kugledyne er en tung dyne, som har til formål at få kroppen til at slappe af. Ved hjælp af lommer, hvori der kan lægges vægte, har dynen en vis tyngde, der holder kroppen nede. Tyngden vil hjælpe til med at afgrænse kroppen, hvorved kropsbevidstheden øges. En øget kropsbevidsthed vil for mange personer virke beroligende på led og muskler og derved hjælpe til at slappe mere af og falde lettere i søvn. Dynen vil, med sin omsluttende og tyngende effekt, skabe en følelse af tryghed, som vil hjælpe personer, der har svært ved at sove, til at falde til ro. Læs mere og se et udvalg af forskellige kugledyner her.