Den mentale sundhed starter på arbejdspladsen

Mange af os kender én eller flere, der er eller har været stresset på arbejdspladsen. Det kan munde ud i en depression, hvis ikke det bliver stoppet i tide. Dog kan man også bruge sin arbejdsplads til at komme sig og blive hurtigere rask — og på sigt få det bedre.

Det handler blot om, at man involverer sin arbejdsplads og arbejder så meget, man har kræfter og overskud til, når man har en depression. Gør man det, bliver man hurtigere rask, og man undgår at miste sit arbejde. Det kan tilmed være med til at bidrage til, at arbejdsmiljøet bliver bedre. Både for dig selv og andre. Se her, hvordan du gør i praksis.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Psykiatrisk Privatklinik i samarbejde med Depressionsforeningen fremgår det tydeligt, at der er mange fordele ved, at man involverer sin arbejdsplads i sit sygdomsforløb. Det kan være medvirkende til, at man bliver rask igen — og forebygger depression på sigt.

Psykiske problemer i forbindelse med arbejdet får mere opmærksomhed

Det fremgår ofte i aviser, dagblade og på nettet, at mange danskere bliver stresset og deprimeret i forbindelse med, eller som følge af, arbejdet. Det er dog ikke noget negativt, at der skrives så meget om det. Det betyder blot, at der er fokus på problemstillingen, hvilket kan være medvirkende til, at der igangsættes en proces, der kan være med til at løse den.

Mange, der er depressive, oplever, at det er arbejdspladsen, der er direkte eller indirekte skyld i, at de er blevet syge. Det kan undgås, hvis man reagerer tidligt i processen, når de første symptomer begynder at vises sig. En ændring af arbejdsforholdene (såsom at indføre en pause på fem minutter hver time, hvor man kan strække benene, hæve-/sænkeborde, en god frugtordning, eller andre tiltag der forbedre sundheden og nedsætter arbejdsbyrden på arbejdspladsen) kan være med til at mindske symptomerne, forebygge og kurere depressionen.

Ansvaret ligger hos arbejdspladsen

Det er arbejdspladsen ansvar, at der er fokus på denne problemstilling. Med en åben holdning til stress og depression uden fordomme er man nået langt. Det kan nemlig være her, at en kollega eller leder opdager, at den deprimerede ikke har det godt og derfor har behov for hjælp.

Det kan være svært at sige selv, men hvis alle er opmærksomme på det, og der gælder samme ’regler’ for alle, kan man blive behandlet i tide og få igangsat forskellige tiltag, der modarbejder, at symptomerne får lov til at udvikle sig til et egentligt sygdomsforløb — der både koster mere på det personlige plan, men også for arbejdspladsen.